Finanční příspěvek

Finanční příspěvek, tj. grant z INTERu se odvíjí od státu cílové destinace. Měsíční sazby jsou stanoveny ve třech výších, a to 12 000 Kč, 15 000 Kč nebo 20 000 Kč.

Finanční příspěvek na letní/zimní školy je za 1. - 12. den vyplacen ve výši 50 % měsíční sazby dle cílové destinace, za 13. - 30. den ve 100% výši.

Příspěvek na stáž se vyplácí jednorázově v jedné splátce před začátkem stáže na bankovní účet uvedený v kartě studenta na Portálu ZČU.