Meziuniverzitní smlouvy ZČU

Západočeská univerzita systematicky rozvíjí mezinárodní spolupráci se zahraničními institucemi v celosvětovém měřítku. 

Informace o celouniverzitních bilaterálních smlouvách, které jsou za ZČU uzavřeny se zahraničními partnery mimo program Erasmus+, jsou k dispozici v seznamu meziuniverzitních smluv.

Instrukce pro zaměstnance ZČU k uzavírání mezinárodních smluv a vzory smluv jsou k dispozici v úložišti Alfresco:

  • Smlouva o spolupráci
  • Partnership Agreement
  • Memorandum of Understanding
  • Student Exchange Agreement
Instituce

547

Smlouvy

829

Země

65

názEV ZČU v Cizích Jazycích

Anglicky: University of West Bohemia 
Francouzsky:  Université de Bohême de l'Ouest 
Německy:  Westböhmische Universität 
Španělsky:  Universidad de Bohemia Occidental 
Rusky:  Западночешский университет 
Latinsky:  Universitas Bohemiae Occidentalis