staff-mb

Zaměstnanci

Získejte zkušenosti na zahraničním pracovišti.
V 2018/19 absolvovalo výukový pobyt

54

akademiků
V 2018/19 absolvovalo školení

111

zaměstnanců