e+ SMLOUVY

ZČU spolupracuje v rámci programu Erasmus s více než 350 partnerskými školami. Evropská komise stanovila, že všechny smlouvy jsou automaticky prodlouženy do konce roku 2021/22. Od ak. roku 2022 se budou uzavírat smlouvy v novém režimu online, pomocí nástroje EWP (Erasmus Without Paper)

Smlouvy po fakultách - platné do 2022