e+ SMLOUVY

ERASMUS+ sMLOUVY

ZČU spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s více než 350 partnerskými školami. Aktuálně se smlouvy uzavírají v online režimu (portál ZČU), pomocí nástroje EWP - Erasmus Without Paper.

Uzavření nové smlouvy  - návodné video: https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/index.html

Erasmus smlouvy s univerzitami v partnerských zemích (UK, Švýcarsko, Kreditová mobilita atp.) se stále uzavírají v papírové podobě, vzor níže.

Manuál na uzavírání smluv.

Smlouvy po fakultách - platné do 2022