Zahraniční návštěvy

Zahraniční kancelář ZČU organizuje a koordinuje program pro krátkodobé návštěvy odborníků, zaměstnanců, diplomatů nebo studentů ze zahraničních institucí, kteří přijíždějí na ZČU za účelem navázání nebo prohloubení spolupráce. 

Jde zejména o následující typy hostů:

  • zaměstnanci z partnerských institucí
  • zahraniční odborníci přijíždějící na přednášku, konferenci nebo seminář
  • zástupci zahraničních institucí se zájmem o navázání spolupráce s pracovištěm ZČU
  • diplomaté ze zahraničních velvyslanectví v ČR podporující spolupráci s institucemi jejich země
  • skupiny zahraničních studentů v doprovodu vyučujícího - zájemci o studium na ZČU
  • skupiny zahraničních studentů z partnerských vysokých škol se zájmem o studijní pobyt na ZČU.

Nabídka Zahraniční kanceláře ZČU pro přijímající pracoviště ZČU a manuál protokolu zahraničních návštěv jsou k dispozici v úložišti Alfresco.

V letech 2017 - 2022

946

hostů

37

zemí