Zahraniční návštěvy

Pracoviště International Office ZČU organizuje a koordinuje program pro krátkodobé návštěvy odborníků, zaměstnanců, diplomatů nebo studentů ze zahraničních institucí, kteří přijíždějí na ZČU za účelem navázání nebo prohloubení spolupráce. 

Jde zejména o tyto typy zahraničních návštěv:

  • zaměstnanci z partnerských institucí přijíždějící na ZČU na konferenci, přednášku nebo školení
  • zástupci zahraničních institucí se zájmem o navázání spolupráce s pracovištěm ZČU
  • diplomaté ze zahraničních velvyslanectví v ČR podporující spolupráci s jejich zemí
  • skupiny zahraničních studentů v doprovodu vyučujícího - zájemci o studium na ZČU
  • skupiny zahraničních studentů z partnerských VŠ - zájemci o studijní pobyt na ZČU.

Nabídka International Office ZČU pro přijímající pracoviště ZČU a Manuál protokolu zahraničních návštěv jsou k dispozici v úložišti Alfresco. 

Zahraniční hosté v letech 2017 - 2023

1307

hostů

44

zemí