Školení zaměstnanců ZČU – program Erasmus+

Vyhlášení a základní podmínky

 • V dubnu/květnu  každého kalendářního roku vyhlašují fakulty a další pracoviště ZČU výběrové řízení pro zájemce o školení probíhající v následujícím akademickém roce.

 • Školení podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol. Cílem je výměna zkušeností, získání nových vědomostí a dovedností  a jejich využití na ZČU.

 • Přijímající organizací musí být:
  • VŠ instituce, které byla udělena Listina programu Erasmus pro VŠ vzdělávání (pro školení s ní nemusí být podepsaná meziuniverzitní smlouva),
  • jakákoli veřejná nebo soukromá organizace činná na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

 • Účastníkem školení může být pedagogický, administrativní a jiný pracovník, který je v pracovněprávním vztahu se ZČU Plzeň. Může být občanem jakékoli země.

 • Minimální délka školení jsou 2 pracovní dny (maximální 2 měsíce) bez doby cestování. Pobytové náklady mohou být hrazeny i na jeden den před a po školení, které jsou určené na dopravu na a ze školení.

 • Školení probíhají od srpna roku výzvy do září/října následujícího kalendářního roku.
 • Formy školení:
  • typ A - školící akce, stínování-job shadowing, odborný kurz, náslechy přednášek, staff week  apod.
  • typ B - jazykový kurz, seminář, workshop (nelze financovat účast na  konferenci)

 • Školení účastník může realizovat pouze v programových zemích mimo ČR, aktuálně:
  • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • Nebo v tzv. partnerských zemích – ostatní státy mimo výše uvedené (minimální doba školení je zde 5 dní).