staff-mb

Zaměstnanci

Získejte zkušenosti na zahraničním pracovišti.
V roce 2021/22 absolvovalo výukový pobyt v zahraničí

48

akademiků
V roce 2021/22 absolvovalo školení v zahraničí

162

zaměstnanců