Ostatní

Každý student ZČU vyjíždějící na jakýkoliv zahraniční pobyt je před odjezdem na stáž povinen nahlásit svůj pobyt International Office ZČU.

Přehled stipendijních programů:

 


Akademická informační agentura - AIA

MŠMT na základě mezivládních kulturních dohod nabízí stipendijní pobyty do mnoha zemí.

Akademická informační agentura (AIA) nabídku těchto stipendií zveřejňuje na Internetu a informuje o ní i všechny univerzity a vysoké školy v České republice.

Termín podání přihlášek stanovuje MŠMT pro každou jednotlivou zemi, se kterou má ČR uzavřenou mezivládní kulturní dohodu. Termíny jsou součástí zveřejněné nabídky stipendií na webových stránkách i v brožurách rozesílaných každoročně začátkem akademického roku na univerzity a vysoké školy.

Kontakt
Dům zahraniční spolupráce MŠMT
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4,
110 00 Praha 1
http://dzs.cz/
aia@dzs.cz
+420 221 850 505

Mummert-Stiftung v Německu

Stipendia pro talentované bakaláře k magisterskému studiu v Německu.

Kontakt
http://mummertstiftung.de

 

DAAD (Der Deutsche Akademische Austausch Dienst)

KAAD (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst)

Stipendia poskytovaná Katolickou akademickou službou pro cizince pro studium v Německu.

Kontakt
http://kaad.de/

GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa)

Stipendia organizace GFPS pro semestrální pobyty v Německu.

Kontakt
http://www.gfps.cz

Stiftung zur Förderung der Hochschule Regensburg

Kontakt
Akademisches Auslandsamt der Hochschule Regensburg
Herr Dr. Bomke
auslandsamt@hs-regensburg.de
+49 941 943-1068

AKTION: Spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

Aktion Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě. Podpora je poskytována ve 2 kategoriích:

  • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemí a k účasti na letních jazykových a odborných školách,
  • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Kontakt
http://www.dzs.cz/

 

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace stipendií a grantů Fulbrightova a některých dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s přihlašováním, výběrovým řízením a pobytem v USA pro české občany, tak péči o americké stipendisty pobývající v rámci programu v České republice.

Poradenské středisko Fulbrightovy komise  informuje o možnostech studia a výzkumu v USA, včetně informací o testech pro studium v USA (TOEFL, GRE, GMAT, SAT), v České republice.

Kontakt
fulbright@fulbright.cz
http://www.fulbright.cz

Education USA - nejlepší průvodce studiem v USA

Program studentských stáží v japonských firmách"VULCANUS"

Visegrad Scholarship Program

Višegrádská stipendia jsou určena pro studenty magisterského, doktorského či postgraduálního studia pocházející ze zemí V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) na studijní či výzkumný pobyt v délce jednoho nebo dvou semestrů v jiném státě V4, ve státech západního Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Kosovo) či státech Východního partnerství EU (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Kontakt
http://visegradfund.org/

Dobrovolnictví