Marquette University

Společný semestrální kurz FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA už více jak čtvrtstoletí pořádají každoročně společný semestrální kurz. Náplní kurzu je spolupráce českých a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech a každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou/firmami.

Rámcová témata pro projekty 2019/2020

 1. Sustainable growth – growth of businesses in a sustainable manner
 2. Talent acquisition and retention – attract and keep employees / benefits beyond salary

Podmínky účasti v kurzu

 • uchazeč je studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium),
 • věk nad 21 let před odletem do USA,
 • dobrá znalost angličtiny,
 • dobré studijní výsledky,
 • rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován.

Přihláška

Do 29. listopadu 2019 je nutné odevzdat následující podklady (elektronicky kontaktním osobám – Maryna Charlamova a Martin Januška):

 • přihláška,
 • strukturovaný životopis (v angličtině),
 • motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
 • stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).

Organizační koordinátor

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Odborní koordinátoři

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: