Marquette University

Společný semestrální kurz FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA už více jak čtvrtstoletí pořádají každoročně společný semestrální kurz. Náplní kurzu je spolupráce českých a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech a každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou/firmami.

Podmínky účasti v kurzu

  • uchazeč je studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium),
  • věk nad 21 let před odletem do USA,
  • dobrá znalost angličtiny,
  • dobré studijní výsledky,
  • rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován,
  • více informací na https://fek.zcu.cz/

Odevzdávané dokumenty

  • přihláška,
  • strukturovaný životopis (v angličtině),
  • motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
  • stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).

Organizační koordinátor

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: