fulltime-mb

Celé studijní programy

Západočeská univerzita je veřejnou univerzitou, která nabízí širokou škálu studijních programů v češtině i angličtině.

Proč studovat na ZČU?

Máte šanci sestavit si vlastní studijní program podle svých zájmů v mezinárodním prostředí s odborníky ze zahraničí, získat vynikající jazykový trénink, studovat v zahraničí v rámci výměnných programů a stáží, zapojit se do výzkumu a otestovat své znalosti díky úzkým vazbám mezi vysokoškolským studiem a výzkumem a praxí.

Základní informace

Zahraniční studenti mohou studovat na ZČU v českém nebo v anglickém jazyce. 

Studijní programy v českém jazyce (bezplatné studijní programy)

Studenti, kteří se zajímají o studium v českém jazyce, mají stejné podmínky jako čeští studenti a nemusí platit poplatek za studium (neplatí pro studenty, kteří již absolvovali Českou univerzitu!).

Studijní programy v cizím jazyce (anglickém, zpoplatněné programy)

Studenti, kteří chtějí studovat paralelní studijní programy v angličtině, jsou povinni uhradit školné.

V každém případě uchazeč vyplní přihlášku a zaplatí administrativní poplatek za její zpracování ve výši 500 Kč.

Služby poskytované zahraničním studentům

 • Poradenství a poskytování informací o možnostech studia na ZČU.
 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR.
 • Pomoc s organizací pobytu studentů v rámci krátkodobých stáží na ZČU.
 • Zajištění ubytování a vystavení dokladu o ubytování zahraničním studentům přijatým do 1. ročníku studia.

Žádost o vízum

Režim student

Režim student - koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných skupin studentů ze třetích zemí.

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen projekt „Režim student“.  Cílem Režimu student je usnadnění vízového/pobytového procesu u vybraných cizinců přijatých ke studiu na vysokých školách v ČR zařazených do Režimu student.

Realizace Režimu student

 • Žádost o zařazení studenta do Režimu student zasílá vysoká škola v elektronické podobě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Je-li student zařazen do Režimu, příslušný zastupitelský úřad kontaktuje studenta a stanoví termín schůzky pro podání žádosti.
 • Pokud se student v určeném termínu nedostaví nebo bude podávat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia, která nebude splňovat podmínky přípustnosti, neobdrží termín náhradní, ale bude muset znovu požádat o zařazení do Režimu.
 • V případě podání nekompletní žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia nebude tato žádost přijata z důvodu nepřípustnosti.
 • V případě podání nekompletní žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia bude žadatel ze strany ZÚ vyzván k odstranění vad.

Prodloužení pobytového oprávnění

MVČR vypracovalo následující přehled pro snazší orientaci zahraničních studentů, kteří si potřebují prodloužit pobytový titul:

 • Pokud má student uděleno dlouhodobé vízum na dobu kratší než 1 rok, může si ho prodloužit až do doby jednoho roku. Toto prodloužení může provést osobně na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo poslat veškeré dokumenty na pracoviště poštou (náležitosti pro prodloužení dlouhodobého víza). Student má zároveň možnost rovnou si požádat o dlouhodobý pobyt za účelem studia. Pro podání této nové žádosti se musí dostavit osobně na pracoviště (náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt).
 • Pokud má student již dlouhodobý pobyt za účelem studia a končí mu jeho platnost, může se rozhodnout si ho prodloužit osobně nebo poštou (náležitosti prodloužení dlouhodobého pobytu). Toto platí pouze v případě, pokud student pokračuje ve studiu na stejné škole/univerzitě.
 • Pro pražské studenty je speciálně určené pracoviště na Hládkově (více informací o pracovištích MV).
 • V některých případech musí student uhradit správní poplatek. Pokud jsou dokumenty zasílány poštou, nezapomínejte přikládat kolky v požadované hodnotě. Více informací naleznete pod jednotlivými odkazy. Přehled všech správních poplatků je dostupný zde.

Informace a leták jsou dostupné na Intranetu ZČU.