Výměnný program BE&ST - BE and STudy Abroad

Výměnný program BE&ST umožňuje semestrální studijní pobyt na vybrané partnerské univerzitě, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek.

Na ZS akademického roku 2023/2024 byly do programu zařazeny následující instituce:

Southern Utah University, Cedar City, UT, USA - celkové náklady na semestr cca 8 000 USD (poplatky, strava, ubytování, pojištění)

Millikin University, Illinois, USA - celkové náklady na semestr cca 8 000 USD (poplatky, strava, ubytování, pojištění)

Výše FINANČNÍHO PŘISPĚVKU - grantu

Každý vybraný student obdrží grant 200 000 Kč / semestr, který bude vyplacen ve dvou vlnách - 75 % po podepsání Účastnické smlouvy před výjezdem na studijní pobyt a 25% po zaslání Certificate of Arrival, jenž potvrdí po příjezdu přijímající instituce.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - proběhne dvoukolově

1. kolo - odevzdání požadovaných dokumentů přes Portál - v Moje studium -) ECTS výjezdy -) Nabídka výjezdů -)

  • Vyplněná přihláška včetně schválení fakultním koordinátorem
  • Strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • Motivační dopis v anglickém jazyce
  • Portfolio (pouze studenti FDULS)

2. kolo - ústní pohovor:

  • Prokázání dostatečné znalosti anglického jazyka a motivace k výjezdu a účasti v programu

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávěrka přihlášek je 27. února 2023.

Vybraní uchazeči následně obdrží pozvánku s přesným termínem ústního pohovoru. Předpokládaný termín ústního pohovoru je v 1. týdnu měsíce března 2023.

Co se děje PO VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ?

Vybraní studenti jsou nominováni na přijímající instituci, kterou jsou následně vyzváni k vyplnění Application Form. Před výjezdem na studijní pobyt jsou vyzváni k podpisu Účastnické smlouvy v IO.

Každý student si před výjezdem sestaví a odevzdá v IO:

Každý student po návratu z výjezdu odevzdá v IO:

DOKUMENTY