BE&ST - BE and STudy Abroad

Program BE&ST umožňuje šesti vybraným studentům semestrální studijní pobyt na partnerské univerzitě v USA za pomoci speciálního finančního příspěvku.

INSTITUCE

Na ZS akademického roku 2024/2025 byly do programu zařazeny následující intituce:

Southern Utah University, Cedar City, UT, USA

Millikin University, Illinois, USA

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Každý vybraný student obdrží grant 200 000 Kč / semestr, který bude vyplacen ve dvou vlnách - 75 % po podepsání Účastnické smlouvy před výjezdem na studijní pobyt a 25% po zaslání Certificate of Arrival, jenž potvrdí po příjezdu přijímající instituce.

Celkové náklady na semestr (poplatky, strava, ubytování, pojištění) činí cca 8 000 USD.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - proběhne dvoukolově

1. kolo - odevzdání požadovaných dokumentů přes Portál - v Moje studium > ECTS výjezdy > Nabídka výjezdů > BE&ST

  • Vyplněná přihláška včetně schválení fakultním koordinátorem
  • Strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • Motivační dopis v anglickém jazyce
  • Portfolio (pouze studenti FDULS)

2. kolo - ústní pohovor:

  • Prokázání dostatečné znalosti anglického jazyka a motivace k výjezdu a účasti v programu

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávěrka přihlášek je 29. února 2024.

Vybraní uchazeči následně obdrží pozvánku s přesným termínem ústního pohovoru, který se uskuteční v prvním týdnu měsíce března 2024.

Co se děje po výběrovém řízení?

Vybraní studenti jsou nominováni na přijímající instituci, kterou jsou následně vyzváni k vyplnění Application Form. Před výjezdem na studijní pobyt podepisují také Účastnickou smlouvu v IO.

Každý student si před výjezdem sestaví a odevzdá na IO:

Každý student po návratu z výjezdu odevzdá na IO:

DOKUMENTY