Jak zjistím, na kterou instituci můžu vyjet?

V rámci tohoto programu je možné vyjet na jakoukoliv instituci ve kterékoliv zemi dle vlastního výběru studenta. ZČU má řadu partnerských institucí, s kterými uzavřela smlouvu o spolupráci, nicméně pouze s některými probíhá aktivní výměna studentů. Bližší informace mohou poskytnout fakultní koordinátoři. V seznamu smluv je také uvedený typ smlouvy. Smlouvy s označením Student Exchange Agreement (SEA) zahrnují explicitně podmínky studentských výměn.

Zpět nahoru

KDY se můžu přihlásit?

Výběrová řízení probíhají na jednotlivých fakultách. Každý rok jsou vyhlašována až tři kola – 1. kolo říjen/listopad nebo listopad/prosinec, 2. kolo leden/únor a 3. kolo březen/duben. U celosemestrálních studijních stáží je potřeba myslet na možné uzávěrky nominací na přijímající instituci a podat přihlášku k výjezdu včas. 

Zpět nahoru

KDE se můžu přihlásit?

Na Portál ZČU v záložce ECTS výjezdy -) Nabídka výjezdů. Výběrová řízení je možné filtrovat podle akademického roku nebo uvést do názvu heslo „inter“, pod kterým by se měly rozbalit nabídky pod jednotlivými fakultami.

Zpět nahoru

JAK se můžu přihlásit?

Vyplněním základních údajů k vybrané stáži včetně přesného názvu přijímající instituce a její adresy přímo u Nabídky výjezdů v Portál ZČU a přiložením požadovaných dokumentů. Bez doložení dokumentů nemůže být přihláška akceptována do řízení!

Zpět nahoru

Co následuje po přihlášení?

Odevzdané dokumenty jsou vyhodnoceny fakultním koordinátorem a výsledek zaznamenán přímo v Portál ZČU zaškrtnutím stavu přihlášky Vybrán/Nevybrán.

Zpět nahoru

Co mám dělat, pokud se stav mojí přihlášky změnil na „Vybrán“?

Vyčkejte na informační email od koordinátora na IO s dalšími instrukcemi. Pokud však plánujete výjezd realizovat dříve než za měsíc od vyhodnocení přihlášky, kontaktujte koordinátora na IO co nejdříve sami.

Zpět nahoru

Kdy mi bude vyplacen finanční příspěvek?

Finanční příspěvek je vyplácen na základě podepsání Účastnické smlouvy před plánovaným začátkem stáže.

Zpět nahoru

Můžu měnit studované předměty během studijního pobytu, tj. Learning Agreement?

Ano, seznam studovaných předmětů je možné změnit ideálně do 1 měsíce od začátku studijního pobytu. Změny se provádí vyplněním a podepsáním formuláře Changes to Original Proposed Learning Agreement vysílající i přijímající institucí.

Zpět nahoru