Jak si vybrat vhodnou destinaci/instituci?

Vybírat můžete z partnerských univerzit, s kterými má ZČU podepsanou smlouvu o spolupráci. Jedná se buď o obecná memoranda nebo přímo smlouvy o výměně studentů. Obecně platí, že pokud je podepsaná tzv. Exchange Agreement, výměna studentů je nastavena systematicky (nominace provádí International Office).

Vyjet můžete také na Vámi vybranou instituci, od které doložíte souhlas s přijetím už k výběrovému řízení.

Zpět nahoru

Jak se mám přihlásit?

Zájemci o studijní stáž se hlásí do výběrového řízení přes Portál ZČU. Aktuální nabídky výjezdů jsou zveřejněny v záložce ECTS výjezdy -) Nabídka výjezdů. Výběrové řízení vyhlašuje každá fakulta zvlášť.

Zpět nahoru

Jaké dokumenty musím odevzdat?

Každý student vybraný ke studijní stáži musí odevzdat návrh studijní smlouvy, tj. Learning Agreement a Receiving Institution Approval.

Zpět nahoru

Jaké dokumenty musím podepsat?

Každý student vyjíždějící na studijní stáž musí podepsat než vyjede v International Office Účastnickou smlouvu, ideálně cca měsíc před odjezdem na stáž.

Zpět nahoru

Kdy mi bude vyplacen finanční příspěvek na stáž?

Finanční příspěvek je vyplácen na základě podpisu Účastnické smlouvy na účet v CZK uvedený ve studijní kartě na Portál ZČU měsíc před započetím stáže.

Zpět nahoru

Mám si sjednat cestovní zdravotní pojištění?

Ano, každý účastník stáže se zavazuje, že si na dobu studijního pobytu zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi.

Zpět nahoru

Mohu měnit studjiní smlouvu, tj. Learning Agreement?

Studijní smlouvu, tj. Learning Agreement je možné měnit ještě během studijního pobytu, ideálně do jednoho měsíce od začátku stáže. Využít můžete formulář "Changes to Learning Agreement".

Zpět nahoru

Jaké dokumenty musím doložit?

Po návratu ze stáže je potřeba odevzdat v International Office dva dokumenty:

  • Transcript of Records nebo např. Certifikát potvrzující splnění zapsaných předmětů na přijímající instituci či schvalující splnění náplně stáže (pokud rešerše k Bc., Mgr. či PhD práci)
  • Závěrečnou zprávu - zaslání emailem koordinátorovi v International Office
Zpět nahoru