Přihláška

Každý student musí před odjezdem na stáž odevzdat "Přihlášku do programu INTER", "Learning Agreement" a "Receiving Institution Approval"

INTER - DOKUMENTY