Přihláška

Přihlásit se je možné přes Portál ZČU.

Výběrová řízení jsou vyhlašována v záložce ECTS výjezdy -) Nabídka výjezdů.

INTER - DOKUMENTY