INTER (Freemovers)

Termín „freemover“ nemá žádný formální status, ale běžně se používá pro označení studentské mobility mimo program Erasmus+. Oficiální název programu na podporu výjezdové mobility studentů na ZČU je „INTER“ a je realizován v rámci Institucionálního plánu univerzity.

Schvalován je vždy na kalendářní rok – aktuálně probíhají výběrová řízení pro INTER-21, tedy výjezdy v roce 2021.

Studenti mohou realizovat dva typy výjezdů:

  1. v rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi institucemi (mimo Erasmus+)
    Informace o spolupracujících institucích poskytnou fakultní koordinátoři jednotlivých fakult nebo koordinátorka na IO.
  2.  jako úplný „freemover“
    Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít ZČU s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu.