dokumenty

Průběh interu

Každý student musí před odjezdem na stáž odevzdat na Portál ZČU Přihlášku do programu INTER, Learning Agreement a Receiving Institution Approval.  Přihlášku do programu INTER vyplňuje student sám. LA podepisuje student, fakultní koordinátor na ZČU a koordinátor z instituce, kam student míří. RIA podepisuje pouze zahraniční instituce.

Přibližně měsíc před začátkem mobility se podepisuje Účastnická smlouva v kanceláři International Office, načež se vyplácí grant.

Po ukončení mobility musí student odevzdat Transcript of Records (potvrzení o vykonání stáže). Forma ToR záleží na zahraniční instituci, ačkoli student může samozřejmě využít i dokument z této stránky.
Zároveň žádáme studenty o vyplnění Závěrečné zprávy formou dotazníku.

DOKUMENTy ke stažení