Chci vyjet

1) Výběr destinace: seznamy partnerských univerzit jednotlivých fakult jsou k dispozici v záložce SMLOUVY ERASMUS+ 

2) Volba vhodné přijímající univerzity: doporučujeme prohlédnout si nabídku předmětů určených pro studenty programu ERASMUS+ na webu partnerské univerzity

3) Přihlášení do výběrového řízení: výběrové řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult, které informují studenty o jeho vyhlášení a podmínkách

Zpět nahoru

Před odjezdem

1) Je nutné nahlásit koordinátorce přesná data pobytu - termín stáže je doba, kdy jste fyzicky přítomni na přijímající instituci, tj. doba výuky, zkoušek či jazykového kurzu; nezahrnuje dny na cestu

2) Uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)

Learning Agreement (LA) obsahuje seznam předmětů, které budete na zahraniční instituci studovat. Výběr předmětů konzultujte se svým koordinátorem (vyučujícím) na fakultě/katedře. Student musí v zahraničí získat alespoň 20 ECTS kreditů za semestr - doporučujeme zapsat si předměty za min. 30 ECTS kreditů.
 
Studenti doktorského studia nedokládají LA (neplní kredity), ale pracují na projektu, výzkumu, disertaci atd.
 
Předměty, které si zvolíte pro studium v zahraničí je nutné zadat na Portál (záložka ECTS výjezdy - Předměty -Přidat další předmět)
 
Po zadání předmětů na Portál si můžete vytisknout LA přímo z Portálu, kde je zobrazena malá ikonka LA (záložka ECTS výjezdy). Některé přijímající instituce mají vlastní formulář LA, v takovém případě nemusíte tisknout dokument z Portálu, postačí vám jeden dokument LA.
 
Learning Agreement podepisuje student, fakultní koordinátor na ZČU (viz přehled níže) a zahraniční fakultní koordinátor. Podepisování LA probíhá digitálně přes systém EWP na Portále, nikoli v PDF formě.
 
Odevzdání kompletně podepsaného LA před zahájením studijní stáže je podmínkou pro vyplacení grantu. 

Fakultní koordinátoři podepisující LA:

FAV: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
FEK: Mgr. Ivana Horaisová
FEL: Ing. Jan Michalík, Ph.D.
FF:   PhDr. Helena Horová, Ph.D.
FPE: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
FPR: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík Ph.D.
FST: Doc. Ing. Martin MELICHAR, PhD.; Ing. Nikola SKŘIVANOVÁ 
FZS: Ing. Alena Lochmannová Ph.D., MBA
FDULS: PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.

3) Jazykový test OLS - Erasmus+ Online Linguistic Support 

Bližší informace o možnosti testování poskytne koordinátorka.
 
4) Založení bankovního účtu v EUR u KOMERČNÍ BANKY
 
Grant vám bude vyplacen pouze na účet vedený v eurech u Komerční banky. Účet máte u KB jako Erasmus studenti zdarma. V bance budete dokládat při založení účtu Potvrzení o studiu nebo o stáži, potvrzení o stáži vám na vyžádání vystaví koordinátorka.

5) Podpis Účastnické smlouvy

Účastnickou smlouvu student podepíše fyzicky v kanceláři IO (UU109). Online podpis smlouvy není možný. O termínu podpisu smlouvy budete informováni e-mailem.

6) Výplata grantu

Výplata grantu je podmíněna doložením podepsaného LA a podpisem Účastnické smlouvy. Grant je studentovi vyplacen jednorázově v plné výši převodem na eurový účet u Komerční banky. Bližší informace ohledně výše grantu pro jednotlivé země naleznete ZDE 

7) Zdravotní pojištění

Základní krytí obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění. Doporučujeme sjednat si cestovní pojištění.

Zpět nahoru

Během pobytu

  • Změna předmětů při příjezdu na univerzitu: po příjezdu na přijímající univerzitu je možné měnit předměty, které máte zadané v LA. Důvodem změny může být například to, že předmět nakonec není vyučován. Změnu předmětů je nutné zadat na Portál k Vašemu výjezdu. Changes LA, podobně jako LA, podepíšete vy, váš fakultní koordinátor a přijímající univerzita. 
  • Prodloužení stáže: o prodloužení žádejte nejpozději 1 měsíc před koncem zadaného termínu stáže, a to písemně na e-mail koordinátorky. Do e-mailu přiložíte souhlas s prodloužením od vaší fakulty a přijímající univerzity. Po doložení souhlasů bude vystaven dodatek k Účastnické smlouvě a vyplacen grant na prodloužené období.
Zpět nahoru

Po návratu

DOKUMENTY K UKONČENÍ STUDIJNÍ STÁŽE:

Confirmation of Erasmus+ study period - potvrzení o délce stáže dokládáte po návratu v originále koordinátorce. Potvrzená délka stáže může být o 5 dní kratší, nicméně pokud budete mít potvrzený kratší termín o 6 dní a více, je nutné vrátit část grantu za dny, o které byla stáž nakonec kratší. Přijímající univerzita vám může vystavit jejich formulář nebo můžete použít dokument Confirmation of study period, který naleznete ZDE 

Transcript of Records (ToR) - potvrzení o absolvovaných předmětech a počtu dosažených kreditů dokládáte po návratu (studenti doktorského studia dokládají zprávu tutora)

Tyto dokumenty dokládáte po návratu ze stáže na IO a na studijní oddělení společně s vyplněnou Žádostí o uznání předmětů ze zahraničí. Formulář žádosti je k dispozici na stránkách jednotlivých fakult.

Vyplnění závěrečné zprávy EU SURVEY - dotazník Evropské unie určený všem účastníkům programu ERASMUS+, výzva k jeho vyplnění vám přijde na e-mail po skončení stáže

Zpět nahoru