Chci vyjet

 • výběr destinace - seznam partnerských univerzit jednotlivých fakult je k nahlédnutí v záložce SPOLUPRÁCE
 • volba vhodné přijímající univerzity - prohlédnout si nabídku předmětů určených pro studenty programu ERASMUS+ na webu partnerské univerzity
 • přihlášení do výběrového řízení - výběrové řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult, které informují studenty o jeho vyhlášení a podmínkách
Zpět nahoru

Před odjezdem

 • nahlásit přesná data pobytu - termín stáže je doba, kdy jste fyzicky přítomni na přijímající instituci, tj. doba výuky, zkoušek či jazykového kurzu; nezahrnuje dny na cestu
 • uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)
  -  výběr předmětů konzultujte se svým koordinátorem na fakultě/katedře
  - student musí v zahraničí splnit alespoň 20 ECTS kreditů za semestr, doporučuje se výběr předmětů za 20-30 ETCS kreditů
  - studenti doktorského studia si nezapisují na LA předměty (neplní kredity), ale práci na projektu, na disertaci atd.
  -  předměty, které si zvolíte pro studium v zahraničí musíte zadat na Portál (záložka ECTS výjezdy - předměty-přidat další předmět)
  - po zadání předmětů na Portál si můžete vytisknout LA přímo z Portálu, kde je zobrazena malá ikonka LA (záložka ECTS výjezdy)
  - některé přijímající instituce mají vlastní formulář LA, v takovém případě nemusíte tisknout dokument z Portálu, postačí vám jeden dokument LA
  - LA podepíšete vy, váš fakultní koordinátor (viz přehled níže) a přijímající instituce, a to vše před zahájením stáže
  - potvrzené LA můžete přinést osobně na pracoviště IO nebo poslat kopii na email koordinátora, odevzdání podepsaného formuláře LA je podmínkou výplaty grantu před odjezdem na stáž

  Fakultní koordinátoři podepisující LA:

  FAV: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
  FEK: Mgr. Ivana Kutáčová
  FEL: Ing. Jan Michalík, Ph.D.
  FF:   PhDr. Helena Horová, Ph.D.
  FPE: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
  FPR: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík Ph.D.
  FST: Doc. Ing. Martin MELICHAR, PhD.; Ing. Nikola SKŘIVANOVÁ 
  FZS: Ing. Alena Lochmannová Ph.D., MBA
  FDULS: PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.
 • jazykový test OLS - Erasmus+ Online Linguistic Support (netýká se stáží na Slovensko)
  - každý účastník je povinen před zahájením stáže absolvovat jazykový test OLS
  - odkaz na vyplnění on-line jazykového testu obdržíte emailem
  - studenti, kteří dosáhnou v testu výsledek B1 a nižší, budou absolvovat on-line jazykový kurz OLS
 • založení bankovního účtu v EUR u KOMERČNÍ BANKY
  - celá výše grantu vám bude vyplacena pouze na účet vedený v eurech u Komerční banky
  - účet máte u KB jako Erasmus studenti zdarma na 1 rok, více na: https://www.kb.cz/cs/obcane/ucty/ostatni-ucty-a-sluzby/balicek-erasmus
  - v bance budete dokládat při založení účtu Potvrzení o studiu nebo o stáži, potvrzení o stáži vám na vyžádání vystaví koordinátor
 • podpis Účastnické smlouvy - o termínu podpisu smlouvy budute informování emailem
 • výplata grantu
  - výplata grantu je podmíněna doložením podepsaného LA a podpisem Účastnické smlouvy
  - grant je vyplacen jednorázově v plné výši převodem na eurový účet u Komerční banky
  - přehled grantů pro jednotlivé země je uveden v části FINANČNÍ PODMÍNKY
 • zdravotní pojištění
  - základní krytí obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění
  - při aktuální situaci se studentům doporučuje sjednání připojištění
Zpět nahoru

Během pobytu

 • změna předmětů při příjezdu na univerzitu - při příjezdu na přijímající univerzitu můžete měnit předměty, které máte zadané v LA. Změnu předmětů si musíte zadat na Portál a po uložení změn, si můžete vytisknout dokument Changes LA pod ikonkou CH-LA nebo můžete použít dokument vystavený přijímající univerzitou. Changes LA, podobně jako LA, podepíšete vy, váš fakultní koordinátor a přijímající univerzita. Tento dokument pošlete na email koordinátora jakmile budete mít zajištěné podpisy
 • prodloužení stáže - rozhodnete-li se prodloužit stáž na LS, je zapotřebí požádat o prodloužení nejpozději 1 měsíc před koncem zadaného termínu stáže, a to písemně na email koordinátora. Do emailu přiložíte souhlas s prodloužením vaší fakulty a přijímající univerzity. Oba formuláře naleznete v části ERASMUS+ DOKUMENTY. Jakmile doložíte oba souhlasy, je vystaven dodatek k Účastnické smlouvě a vyplacen grant na prodloužené období
Zpět nahoru

Po návratu

 • dokumenty k ukončení stáže

Confirmation of study period - potvrzení o délce stáže dokládáte po návratu v originál verzi koordinátorovi. Potvrzená délka stáže může být o 5 dní kratší, ale pokud budete mít potvrzený kratší termín o 6 dní a více, musíte vracet část grantu za chybějící dny. Přijímající univerzita vám může vystavit jejich formulář nebo můžete použít dokument Confirmation of study period uložený v části ERASMUS+ DOKUMENTY
Transcript of Records (ToR) - potvrzení o absolvovaných předmětech a počtu dosažených kreditů, dokládáte po návratu kopii (studenti doktorského studia dokládají zprávu tutora)

Tyto dokumenty dokládáte po návratu ze stáže také na studijní oddělení společně s vyplněnou Žádostí o uznání předmětů ze zahraničí. Formulář žádosti je ke stažení na stránkách jednotlivých fakult.

 • vyplnění závěrečné zprávy EU SURVEY - dotazník Evropské unie určený všem účastníkům programu ERASMUS+, výzva k jeho vyplnění vám přijde na email po skončení stáže
Zpět nahoru