pŘIHLÁŠKA

Na studijní pobyt se studenti hlásí on-line přes Portál (Moje studium/výuka - ECTS výjezdy) v termínech výběrového řízení, které vyhlásí fakulta/katedra. Přesný termín a podmínky výběrového řízení do programu Erasmus+ jsou plně v kompetenci jednotlivých fakult. Informace o aktuálních termínech výběrového řízení jsou rozesílány studentům na email plus jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

V průběhu akademického roku probíhají celkem 3 kola výběrových řízení. Je na rozhodnutí  jednotlivých fakult, zda vyhlásí 2. a 3. kolo. Termíny výběrových řízení jsou každoročně zveřejněny v průběhu ledna, března a  září.