pŘIHLÁŠKA

Na studijní pobyt se studenti hlásí on-line přes Portál (Moje studium/výuka - ECTS výjezdy) v termínech výběrového řízení, které vyhlásí fakulta/katedra. Přesný termín a podmínky výběrového řízení do programu Erasmus+ jsou plně v kompetenci jednotlivých fakult. Informace o aktuálních termínech výběrového řízení jsou rozesílány studentům na e-mail a jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.