Stipendijní podpora interstud

Hlavním cílem projektu INTERSTUD Západočeské univerzity v Plzni je podpora nadaných zahraničních studentů. Projekt se zaměřuje prioritně na studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty se specifickými potřebami, kterým bude po dobu jejich studia vypláceno mimořádné stipendium. Tato stipendijní podpora je určena studentům, kteří se přihlásí do prezenčních programů vyučovaných v českém jazyce. Do projektu se mohou přihlásit uchazeči z celého světa.

Projekt je zahrnut do institucionálního plánu ZČU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání.