Základní podmínky přijetí do stipendijního projektu interstud

 • ukončené středoškolské vzdělání (uchazeči o studium v bakalářském programu) nebo bakalářské vzdělání (uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu)
 • výborné studijní výsledky
 • doložení dokladu (certifikát) o zkoušce z českého jazyka na minimální úrovni B1 
 • doložení dokladu o vzniku nároku na sociální podporu nebo odbornou zprávu z diagnostického vyšetření

Uchazeči o studium se stipendijní podporou projektu INTERSTUD se mohou přihlásit pouze na celé studijní programy (bakalářské a navazující magisterské) přednášené v českém jazyce, a to na následující fakulty, které jsou do projektu zapojeny:

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta ekonomická
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta pedagogická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (uchazeči se řídí podmínkami přijímacího řízení vyhlášeného Fakultou designu a umění LS, přihlášku do projektu INTERSTUD vyplňují během talentových zkoušek)