Základní podmínky přijetí do stipendijního projektu interstud

  • ukončené středoškolské vzdělání (uchazeči o studium v bakalářském programu) nebo bakalářské vzdělání (uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu)
  • výborné studijní výsledky
  • doložení dokladu (certifikát) o zkoušce z českého jazyka na minimální úrovni B1 
  • doložení dokladu o vzniku nároku na sociální podporu nebo odbornou zprávu z diagnostického vyšetření

Uchazeči o studium se stipendijní podporou projektu INTERSTUD se mohou přihlásit pouze na celé studijní programy (bakalářské a navazující magisterské) přednášené v českém jazyce, a to na následující fakulty, které jsou do projektu zapojeny:

  • Fakulta aplikovaných věd
  • Fakulta elektrotechnická
  • Fakulta filozofická
  • Fakulta pedagogická
  • Fakulta strojní
  • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (uchazeči se řídí podmínkami přijímacího řízení vyhlášeného Fakultou designu a umění LS, přihlášku do projektu INTERSTUD vyplňují během talentových zkoušek)