Pravidla stipendijní podpory interstud

  • Student má nárok na stipendium od září nebo od jeho zápisu ke studiu, první výplata stipendia se uskuteční nejdříve v říjnu.
  • Stipendijní podpora INTERSTUD je vyplácena studentům v prvním roce studia, v následujících letech je stipendium vypláceno fakultou.
  • Výše stipendia v ZS 1. roku studia činí 8 000 Kč měsíčně, od LS může být výše stipendia upravena (ponížena/navýšena) na základě vyjádření fakult k dosaženým studijním výsledkům.
  • Výše stipendia může být snížena z důvodu rozhodnutí fakulty (obvykle horší studijní výsledky)
  • Jakmile je stipendium přiznáno, není možná změna fakulty ani studijního programu či oboru studia.