Pravidla stipendijní podpory interstud

  • První výplatu stipendia obdrží student v září.
  • Stipendijní podpora  INTERSTUD je vyplácena studentům v prvním roce studia, v následujících letech je stipendium vypláceno fakultou.
  • Výše stipendia je v 1. roce studia 6 000 Kč měsíčně.
  • Výše stipendia může být snížena z důvodu hrubého porušené studijního řádu. 
  • Jakmile je stipendium přiznáno, není možná změna fakulty ani studijního programu či oboru studia.