Žádost o vízum

Režim student

Režim student - koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných skupin studentů ze třetích zemí.

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen projekt „Režim student“.  Cílem Režimu student je usnadnění vízového/pobytového procesu u vybraných cizinců přijatých ke studiu na vysokých školách v ČR zařazených do Režimu student.

Realizace Režimu student

  • Žádost o zařazení studenta do Režimu student zasílá vysoká škola v elektronické podobě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Je-li student zařazen do Režimu, příslušný zastupitelský úřad kontaktuje studenta a stanoví termín schůzky pro podání žádosti.
  • Pokud se student v určeném termínu nedostaví nebo bude podávat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia, která nebude splňovat podmínky přípustnosti, neobdrží termín náhradní, ale bude muset znovu požádat o zařazení do Režimu.
  • V případě podání nekompletní žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia nebude tato žádost přijata z důvodu nepřípustnosti.
  • V případě podání nekompletní žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia bude žadatel ze strany ZÚ vyzván k odstranění vad.

Prodloužení pobytového oprávnění

MVČR vypracovalo následující přehled pro snazší orientaci zahraničních studentů, kteří si potřebují prodloužit pobytový titul:

  • Pokud má student uděleno dlouhodobé vízum na dobu kratší než 1 rok, může si ho prodloužit až do doby jednoho roku. Toto prodloužení může provést osobně na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo poslat veškeré dokumenty na pracoviště poštou (náležitosti pro prodloužení dlouhodobého víza). Student má zároveň možnost rovnou si požádat o dlouhodobý pobyt za účelem studia. Pro podání této nové žádosti se musí dostavit osobně na pracoviště (náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt).
  • Pokud má student již dlouhodobý pobyt za účelem studia a končí mu jeho platnost, může se rozhodnout si ho prodloužit osobně nebo poštou (náležitosti prodloužení dlouhodobého pobytu). Toto platí pouze v případě, pokud student pokračuje ve studiu na stejné škole/univerzitě.
  • Pro pražské studenty je speciálně určené pracoviště na Hládkově (více informací o pracovištích MV).
  • V některých případech musí student uhradit správní poplatek. Pokud jsou dokumenty zasílány poštou, nezapomínejte přikládat kolky v požadované hodnotě. Více informací naleznete pod jednotlivými odkazy. Přehled všech správních poplatků je dostupný zde.

Informace a leták jsou dostupné na Intranetu ZČU.

Erasmus Charter for Higher Education