Žádost o vízum

Režim student

Režim student - koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných skupin studentů ze třetích zemí.

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen projekt „Režim student“.  Cílem Režimu student je usnadnění vízového/pobytového procesu u vybraných cizinců přijatých ke studiu na vysokých školách v ČR zařazených do Režimu student.

Realizace Režimu student:

  • Žádost o zařazení studenta do Režimu student zasílá vysoká škola v elektronické podobě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Je-li student zařazen do Režimu, příslušný zastupitelský úřad kontaktuje studenta a stanoví termín schůzky pro podání žádosti.
  • Pokud se student v určeném termínu nedostaví nebo bude podávat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia, která nebude splňovat podmínky přípustnosti, neobdrží termín náhradní, ale bude muset znovu požádat o zařazení do Režimu.
  • V případě podání nekompletní žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia nebude tato žádost přijata z důvodu nepřípustnosti.
  • V případě podání nekompletní žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia bude žadatel ze strany ZÚ vyzván k odstranění vad.