Základní informace

Zahraniční studenti mohou studovat na ZČU v českém nebo v anglickém jazyce. 

Studijní programy v českém jazyce (bezplatné studijní programy)

Studenti, kteří se zajímají o studium v českém jazyce, mají stejné podmínky jako čeští studenti a nemusí platit poplatek za studium (neplatí pro studenty, kteří již absolvovali Českou univerzitu!).

Studijní programy v cizím jazyce (anglickém, zpoplatněné programy)

Studenti, kteří chtějí studovat paralelní studijní programy v angličtině, jsou povinni uhradit školné.

V každém případě uchazeč vyplní přihlášku a zaplatí administrativní poplatek za její zpracování ve výši 500 Kč.

Služby poskytované zahraničním studentům

  • Poradenství a poskytování informací o možnostech studia na ZČU.
  • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR.
  • Pomoc s organizací pobytu studentů v rámci krátkodobých stáží na ZČU.
  • Zajištění ubytování a vystavení dokladu o ubytování zahraničním studentům přijatým do 1. ročníku studia.