Erasmus+

Každý student může dostat grant na Erasmus+ mobilitu v celkové max. délce 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr. nebo Ing., Ph.D.) bez ohledu na počet a typ mobilit (tj. studijních pobytů a praktických stáží).

Absolventská praktická stáž se počítá do studijního cyklu, ve kterém je k ní podepsaná smlouva. U studia, které sestává pouze z jednoho cyklu (Mgr. nebo Ing.), je maximální délka mobilit 24 měsíců.

  • Rozsah stáží  2 – 12 měsíců  ve firmách, školách a dalších organizacích v zemích EU, které zaměstnají studenta nebo absolventa ZČU v rámci jeho studijního oboru.
  • Organizace, ve kterých praxe nesmí probíhat, jsou instituce EU a organizace spravující programy EU.  Praktické stáže v zahraničních institucích ČR - např. ambasády, kulturní instituce, česká centra, zastoupení krajů aj.  jsou přípustné za splnění požadavku mezinárodnosti takovéto stáže.

  • Účastnit se mohou  absolventi ZČU nebo studenti a doktorandi ZČU po ukončení 1. ročníku Bc. v jakéhokoli formě studia. Při výjezdu na studentskou stáž musí být její účastník  po celou dobu studentem ZČU.  Absolvent musí stáž realizovat do 12 měsíců po ukončení studia na ZČU a na stáž musí být závazně vybraný ještě v době studia na ZČU, tj. musí odevzdat kontaktní osobě na International Office přijímající organizací potvrzený předsmluvní formulář Host Organisation Profile.

Termín pro přihlášení se je průběžný a přidělení grantu závisí na aktuálním stavu finančních prostředků. Přihláškou je zaslání aktuálního životopisu zájemce na adresu kontaktní osoby.

Granty na každý akademický rok (např. 2020-2021) jsou určené na praxe probíhající od července (2020) do 30. září (2021).

Pokud zašlete svůj životopis v češtině na e-mail kontaktní osoby, budou Vám zasílány aktuální nabídky praxí.

Zájemce si oborově vhodnou stáž může najít i sám a na e-mail kontaktní osoby zašle vyplněný a přijímající organizací potvrzený formulář Host Organisation Profile. Pokud bude stáž odpovídat výše uvedeným podmínkám a budou volné granty, bude mu potvrzeno závazné přijetí a přidělení grantu. 

 

Možné ubytování během stáží:

Dokumenty k programu Erasmus+