Erasmus+

Každý student může dostat grant na Erasmus+ mobilitu v celkové max. délce 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr. nebo Ing., Ph.D.) bez ohledu na počet a typ mobilit (tj. studijních pobytů a praktických stáží). U studia, které sestává pouze z jednoho cyklu (Mgr.nebo Ing.), je maximální celková délka mobilit 24 měsíců.

Absolventská praktická stáž se počítá do studijního cyklu, ve kterém je k ní podepsaná smlouva. Nesmí proběhnout v případě přijetí do dalšího studijního cyklu (např. pokud je absolvent Bc studia už přijatý  do navazujícího studia).

  • Délka praktické stáže je 2 – 12 měsíců, pro doktorandy nově i 5 – 30 dní.
  • Přijímající instituce – jakákoli veřejná nebo soukromá organizace z programové (EU) nebo partnerské (mimo EU) země, která působí na trhu práce (firmy, školy, neziskové organizace, výzkumné a jiné instituce, univerzity atd.), které zaměstnají studenta nebo absolventa ZČU v rámci jeho studijního oboru. Praktické stáže v zahraničních institucích ČR - např. ambasády, kulturní instituce, česká centra, zastoupení krajů aj.  jsou přípustné za splnění požadavku mezinárodnosti takovéto stáže. Organizace, ve kterých praxe nesmí probíhat, jsou orgány EU a organizace spravující programy EU.  
  • Účastnit se mohou absolventi ZČU, doktorandi a studenti ZČU od 1. ročníku Bc. v jakéhokoli formě studia. Při výjezdu na studentskou stáž musí být její účastník  po celou dobu studentem ZČU.  Absolvent musí stáž realizovat do 12 měsíců po ukončení studia na ZČU a na stáž musí být závazně vybraný ještě v době studia na ZČU, tj. musí odevzdat kontaktní osobě na International Office přijímající organizací potvrzený předsmluvní formulář Host Organisation Profile.
  • Termín pro přihlášení je průběžný a přidělení grantu závisí na aktuálním stavu finančních prostředků. Přihláškou je zaslání aktuálního životopisu zájemce na adresu kontaktní osoby (binova@rek.zcu.cz).
  • Granty na každý akademický rok (např. 2023-2024) jsou určené na praxe probíhající od července (2023) do 31. října (2024).
  • Aktuální nabídky stáží Vám budou zasílané, pokud pošlete svůj životopis v češtině na e-mail kontaktní osoby (binova@rek.zcu.cz).
  • Zájemce si oborově vhodnou stáž může najít i sám a na e-mail kontaktní osoby zašle vyplněný a přijímající organizací potvrzený formulář Host Organisation Profile. Pokud bude stáž odpovídat výše uvedeným podmínkám a budou volné granty, bude mu potvrzeno závazné přijetí a přidělení grantu.

Možné ubytování během stáží: