ZCU_mapa_banner_1920x825

International Office

Vítejte na stránkách International Office, centrálního pracoviště zodpovědného za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni.

Čím se zabýváme?

  • Poskytujeme poradenství fakultám, katedrám a studentům v oblasti vzdělávacích projektů Evropské unie a dalších mezinárodních vzdělávacích projektů a zajišťujeme jejich koordinaci (program ERASMUS+)
  • Zprostředkováváme kontakty na celouniverzitní úrovni v rámci zahraniční spolupráce
  • Evidujeme smlouvy o zahraniční spolupráci
  • Informujeme o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, studium, vědecké a přednáškové pobyty atd.)
  • Poskytujeme poradenství zahraničním studentům
  • Organizujeme program pro zahraniční návštěvy a delegace
  • Máme na starosti marketing ZČU v zahraničí

KDE NÁS NAJDETE?

Novinky z International Office

V roce 2023/24 vyjelo ze ZČU

399

studentů na studijní pobyt nebo praktickou stáž do 40 zemí
V roce 2023/24 studovalo na ZČU

314

výměnných zahraničních studentů z 33 zemí
V dubnu 2024 studovalo na ZČU

631

celoprogramových zahraničních studentů z 51 zemí