io-flags2

International Office

Vítejte na stránkách International Office, centrálního pracoviště zodpovědného za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni.

Novinky z International Office

Čím se zabýváme?

  • Poskytujeme poradenství fakultám, katedrám a studentům v oblasti vzdělávacích projektů Evropské unie a dalších mezinárodních vzdělávacích projektů a zajišťujeme jejich koordinaci (program ERASMUS+)
  • Zprostředkováváme kontakty na celouniverzitní úrovni v rámci zahraniční spolupráce
  • Evidujeme smlouvy o zahraniční spolupráci
  • Informujeme o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, studium, vědecké a přednáškové pobyty atd.)
  • Poskytujeme poradenství zahraničním studentům
  • Organizujeme program pro zahraniční návštěvy a delegace
  • Máme na starosti marketing ZČU v zahraničí