Přejít k obsahu

Informace pro zahraniční studenty

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Poradenství a poskytování informací o možnostech studia na ZČU

 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR

 • Pomoc s organizací pobytu studentů v rámci krátkodobých stáží na ZČU

 • Zajištění ubytování

 • Pomoc s aklimatizací a adaptací zahraničních studentů na místní podmínky (s International Office spolupracují na této aktivitě vybraní čeští studenti)

 • Seznamujeme zahraniční studenty se životem a zvyky v České republice


STUDIUM

 • studijní programy v českém jazyce (bezplatné studijní programy). Uchazeč vyplní přihlášku a zaplatí administrativní poplatek za její zpracování ve výši 500 Kč.

 • studijní programy v cizím jazyce (anglickém, zpoplatněné programy). Uchazeč vyplní přihlášku a zaplatí administrativní poplatek za její zpracování ve výši 500 Kč. 

Zahraniční studenti mohou studovat na ZČU v českém nebo v anglickém jazyce.

Žádost o vízum

REŽIM STUDENT

 Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen projekt Režim student - koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů

 Cílem Režimu student je usnadnění vízového/pobytového procesu u vybraných cizinců přijatých ke studiu na vysokých školách v ČR zařazených do Režimu student.

 Realizace Režimu student:

 •  žádost o zařazení studenta do Režimu student zasílá vysoká škola v elektronické podobě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 •  je-li student zařazen do Režimu, příslušný zastupitelský úřad kontaktuje studenta a stanoví termín schůzky pro podání žádosti.
 •  pokud se student v určeném termínu nedostaví nebo bude podávat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia, která nebude splňovat podmínky přípustnosti, neobdrží termín náhradní, ale bude muset znovu požádat o zařazení do Režimu.
 •  v případě podání nekompletní žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia nebude tato žádost přijata z důvodu nepřípustnosti.
 •  v případě podání nekompletní žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia bude žadatel ze strany ZÚ vyzván k odstranění vad.

Seznam států zařazených do Režimu student

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Patička