Přejít k obsahu

Zahraničním hostům zajišťujeme následující:

  • Zajištění oficiálního dokumentu ZČU: pozvání pro zahraničního hosta ke krátkodobému pobytu na ZČU

K tomuto je nutné poskytnout následující informace:

  • Vyplněný formulář: Průvodní list dokumentu

  • Pracoviště ZČU nebo organizátor konference vyplní osobní údaje zvané osoby do české a anglické verze formuláře pozvání (k dispozici v International Office). Jména zvaných osob se píší přímo do průvodního list dokumentu. Pokud je jmen víc vytvoří se seznam zvaných osob jako příloha průvodního listu dokumentu. Uveďte rovněž termín oficiálního konání akce.

  • Termín návštěvy na ZČU

  • Kopii pasu

  • hosté před příjezdem do ČR musí mít zajištěné osobní cestovní pojištění

International Office ZČU zajistí podpis pana rektora a předají po podpisu pozvání na pracoviště ZČU, které zajistí jeho odeslání cizincům.

Doporučení pro organizátory konferencí:

v pozvání doporučujeme uvést následující časové rozpětí: příjezd hosta= den před ofic.začátkem akce a odjezd hosta = den po ofic. skončení akce (viz Termín návštěvy).
V případě doprovázejících osob se pozvání vystavuje jen v případě, že zaplatili konferenční poplatek. V INISu se takové osoby neevidují.

Data nutná pro vystavení pozvání si eviduje/archivuje každý organizátor dané akce.

Směrnici upravující evidenci zahraničních hostů naleznete na adrese: http://legislativa.zcu.cz  v rámci pokynu prorektora 3P/2012.

Zvoucí osoba se zavazuje uhradit podle § 15 zákona o pobytu cizinců na území ČR č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců na území ČR náklady spojené s obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území; náklady spojené s ubytovním cizince po dobu pobytu na území až do vycestovní z území; náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu na území až do vycestování z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého; náklady vzniklé policii v sovislosti s pobytem na území a vycestovním cizince z území při správním vyhoštění (tj. náklady na ubytovní a stravování, přepravní náklady a ostatní nutné peněžní náklady).

Budete-li si přát zahr. zaměstnanci vyplatit stravné a kapesné:

Směrnice upravující tyto výplaty můžete nalézt na adrese: http://legislativa.zcu.cz  v sekci: Vnitřní normy s celouniverzitní působností vydané kvestorem a dále pak klikněte na dokument, který se jmenuje 10K/2003 cestovní náhrady. Najdete zde také prislušné formuláře k vyplnění. Máte-li dotazy obraťte se prosím na  účetní, která spravuje vaši fakultu.

Evidence v programu INIS

Přijíždějící hosté musejí být evidováni. Pověřená osoba  na vašem pracovišti by měla mít přístup do INISu a možnost přidávat či editovat záznamy. Zde je cesta, jak data vložit: Informační systém INIS - Správa - Mobilita - Zaměstnanci příjezd.  

Administrátorem mobility kratší než jeden týden je příslušné pracoviště, které vkládá příslušná data před uskutečněním mobility do informačního systému INIS a průběžně je aktualizuje.
Administrátorem mobility delší než jeden týden je International Office, které vkládá příslušná data před uskutečněním mobility do informačního systému INIS a průběžně je aktualizuje.
Takto evidované údaje se budou objevovat ve výroční zprávě ZČU, potažmo fakult.

 

Hosté a Cizinecká policie

Každý vízový cizinec je povinnen ohlásit svůj příjezd  na Cizinecké Policii Plzeň. V případě, že tuto povinnost za něj nesplní ubytovatel, musí se cizinec sám do 3 pracovních dní po prijezdu do ČR přihlásit na Cizinecké policii. K přihlášení k pobytu je třeba předložit vyplněný formulář (k vyzvednutí na Cizinecké policii), pas, zdravotní pojištění cizince pokrývající dobu pobytu v ČR. Informujte, prosím, cizince o jeho povinnosti mít uzavřené zdravotní pojištění po celou dobu jeho pobytu v ČR.
Kontakt : Oddělení pobytových agend Plzeň
Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, Tel.: 974 324 669, email: scpple@mvcr.cz

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Huclová, International Office, tel. 377 635 711

Patička