Přejít k obsahu

Společný semestrální kurz mezi FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz.
Náplní kurzu je spolupráce českých (studenti FEK) a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií (tematické oblasti jsou níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Časový harmonogram kurzu:

5. listopadu 2019 (9:45 v UK 511) – Informační seminář.
29. listopadu 2019 – Uzávěrka přihlášek.
10. prosince 2019 – Výběrové řízení.
prosinec 2019 – březen 2020 – Zahájení práce.
7. - 15. března 2020 – Studijní pobyt amerických studentů na Západočeské univerzitě v Plzni.
březen – duben 2020 – Studenti stále pracují na svých studiích a dohledávají informace nutné k jejich dokončení.
27. března - 5. dubna 2020 – Studijní pobyt českých studentů na Marquette University.
květen 2020 – Oficiální ukončení projektu.

Letošní rámcová témata pro projekty:

1) Sustainable growth – growth of businesses in a sustainable manner

2) Talent acquisition and retention – attract and keep employees / benefits beyond salary

Podmínky účasti v kurzu:

věk nad 21 let před odletem do USA, dobrá znalost angličtiny, dobré studijní výsledky, rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován, uchazeč by měl být studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium).

Přihláška:

Do 29. listopadu 2019 je nutné odevzdat následující podklady (elektronicky kontaktním osobám – Maryna Charlamova a Martin Januška):

  • Přihláška,
  • Strukturovaný životopis (v angličtině),
  • Motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
  • Stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).

Koordinátoři:

Organizační koordinátor:
Bc. Maryna Charlamova, International Office – UI 112, email: mcharlam@rek.zcu.cz

Odborní koordinátoři:
Ing. Martin Januška, Ph.D., FEK – UK 418, tel. 377 633 623, e-mail: mjanuska@kpm.zcu.cz

Ing. Marie Černá, Ph.D., FEK – UK 418, tel. 377 633 623, e-mail: macerna@kfu.zcu.cz

Kompletní sborník prací ke stažení.

 

Patička