Přejít k obsahu

Mezinárodní studentské organizace na ZČU

Mezinárodní studentské organizace působící na Západočeské univerzitně v Plzni sídlí ve Studentském centru v budově Fakulty filozofické. Budete-li chtít využít jejich služeb nebo se k nim přidat a stát se členem jedné z nich, kontaktujte je na následující adrese: Jungmannova 1, místnost JJ 205.

 

AEGEE = Association des Etats Généraux des Etudiants de l´Europe

Some call it Europe, we call it home!

Evropské fórum studentů je nevýdělečnou a nepolitickou mezinárodní studentskou organizací otevřenou všem studentům vysokých škol různých studijních oborů, zaměření a názorů. Jejím hlavním cílem je šířit myšlenku evropské spolupráce mezi mladými lidmi, zprostředkovává setkání studentů z různých míst Evropy apod.
Mezi nejvýznamnější aktivity patří organizace letních univerzit, konferencí atd.

 

AIESEC = Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales

Přestaň být jen turistou, vyjeď na stáž!

Mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáháme rozvoji mladých lidí po celém světě. Zajišťuje mezinárodní výměnu studentů, zprostředkovává odborné praxe v zahraničních firmách po celém světě.
Právě probíhající projekty: Prvákoviny, HelpChat, EDISON, SPEAK!

 

ELSA = The European Law Students´ Association

Evropské sdružení studentů práva je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Byla založena za účelem setkávání mladých studentů práv na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberealizaci a získání nových zkušeností v oblasti práva. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy, kteří mají zájem o akademický i osobní růst.
Pořádá spoustu seminářů a konferencí s významnými osobnostmi českého a mezinárodního právního dění, čímž přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění akademického života studentů FPR v Plzni.

 

ESN = Erasmus Student Network

Students helping students.... Czech it!

Skupina studentů sdružená do neziskové organizace, která  se stará o přijíždějící zahraniční studenty, pomáhá jim s aklimatizací v novém prostředí (seznámení s celou ČR, Plzní a ZČU), organizuje pro ně řadu zajímavých výletů, zábavných, kulturních a sportovních akcí. Staň se i ty BUDDYm!
Nejvýznamnějšími a pravidelnými akcemi a projekty jsou: SocialErasmus, Studentský ples a nově také Mov´in Europe!

 

IAESTE = International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Praxe a stáže, výměnné projekty. Vaše nejlepší cesta ke vzdělání.
Chceš iKariéru? Naplánuj si ji!

Mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původu nebo pohlaví. Hlavním cílem této organizace je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů.
Nejvýznamnější aktivitou IAESTE je mezinárodní výměnný program, zprostředkování odborných praktických stáží v zahraničních firmách, pořádání veletrhu pracovních příležitostí, vydávání katalogu pracovních příležitostí.

Patička