Přejít k obsahu

O nás

Vítejte na stránkách International Office, které je centrálním pracovištěm zodpovědným za mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni.

Zajišťujeme následující činnosti:

  • Poradenství fakultám/katedrám o vzdělávacích projektech Evropské unie a dalších mezinárodních vzdělávacích projektech, podávání přihlášek projektů a jejich organizační, finanční a administrativní řízení
  • Zprostředkování kontaktů na celouniverzitní úrovni v rámci zahraniční spolupráce s partnery, nadacemi, velvyslanectvími
  • Příprava mezinárodních dohod o přímé spolupráci a monitorování jejich aktivního plnění
  • Poradenství a poskytování informací o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, studium, vědecké a přednáškové pobyty atd.)
  • Koordinace projektů Erasmus+ a dalších mezinárodních vzdělávacích projektů na univerzitní úrovni
  • Nábor a péče o zahraniční studenty, zahraniční lektory, hosty, zahraniční akademické nebo vědecké pracovníky
  • Marketing ZČU v zahraničí

Patička