Přejít k obsahu

Zahraniční návštěvy a delegace

Zahraničními návštěvami a delegacemi se rozumí  krátkodobé (jednodenní až týdenní) návštěvy odborníků, zaměstnanců nebo studentů zahraničních vysokých škol, velvyslanců a diplomatů zahraničních velvyslanectví přijíždějících na ZČU za tímto účelem:

 1. Setkání se členy vedení ZČU

 • zástupci vedení zahraničních univerzit přijíždějící za účelem setkání s rektorem a prorektory ZČU
 • velvyslanci a diplomaté zastupující zahraniční velvyslanectví, kteří mají zájem podpořit spolupráci ZČU s institucemi jejich země - jednodenní návštěva za účelem jednání s rektorem nebo s prorektory ZČU

 Pro nejvyšší vedení ZČU k těmto návštěvám zajišťujeme:

 • program návštěvy delegace na ZČU
 • podklady o spolupráci ZČU s příslušnou zemí a se zahraniční institucí
 • prezentaci o ZČU v cizím jazyce
 • doprovod delegace na jednotlivá pracoviště ZČU a prohlídku kampusu ZČU Bory
 • parkování  u budov ZČU (ve spolupráci s odborem PS)
 • prospekty o ZČU a dárky pro členy delegace

 2. Setkání se zástupci součástí ZČU

 • návštěvy zástupců zahraničních institucí za účelem navázání spolupráce se ZČU (1 denní návštěva)
 • návštěvy zahraničních odborníků pořádajících na ZČU jednorázovou přednášku nebo seminář (1- 2 denní pobyt)
 • návštěvy zaměstnanců z partnerských vysokých škol v rámci školení Staff Training Erasmus+ (2 - 5 denní školení)
 • návštěvy vyučujících z partnerských vysokých škol v rámci výukových pobytů Erasmus+  (5  denní výukový pobyt)
 • návštěvy skupin zahraničních studentů (s doprovodem vyučujícího) se zájmem o studium na ZČU v celém studijním programu  (1 denní návštěva)
 • návštěvy skupin zahraničních studentů z partnerských institucí se zájmem o výměnný studijní pobyt na ZČU v rámci programu Erasmus+ nebo FreeMovers (1 denní návštěva)

 Pro pracoviště ZČU nabízíme k přípravě zahraničních návštěv:

 • navázání kontaktu se zahraniční institucí, s níž má pracoviště ZČU zájem spolupracovat
 • prezentaci o ZČU v cizím jazyce doplněnou o informace týkající se spolupráci ZČU se zemí, odkud návštěva přijíždí
 • prohlídku areálu kampusu ZČU Bory s doprovodem
 • prohlídku centra Plzně s informacemi o budovách ZČU v centru města s doprovodem
 • prospekty ZČU,  prospekty města Plzně a mapu centra Plzně
 • zapůjčení stolních vlaječek států a stojánků na vlaječky (viz seznam zde níže)
   

Poznámka:  Prioritně zajišťujeme organizaci návštěv pro vedení ZČU. Návštěvy uvedené v bodě 2 řešíme podle časových možností.  Ubytování a stravu pro delegaci financuje zvoucí pracoviště nebo sami členové delegace.

Pro přípravu programu zahraniční návštěvy žádáme o zaslání základních informací o návštěvě mailem na adresu: sucharom(at)rek.zcu.cz (počet členů delegace, termín návštěvy na ZČU, vysílající instituce, země, účel návštěvy, kontaktní osoba za přijímající pracoviště ZČU).

Zástupce delegace následně vyplní formulář UWB International Visitors Form (viz informace na anglické stránce www.international.zcu.cz v záložce Official Delegations and Visits).

Kontakt: Mgr. Romana Suchá, Ph.D. , International Office ZČU, UI120, linka: 5713, mobil: 735 713 907, mail: sucharom(at)rek.zcu.cz

 

Stolní vlaječky států a stojánky

Pracovištím ZČU půjčujeme stolní vlaječky států a stojánky na vlaječky.

K zapůjčení nabízíme vlaječky těchto států:

Argentina, Belgie, Bulharsko, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Evropská unie, Finsko, Francie, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie.

Kontakt:  Mgr. Romana Suchá, Ph.D. , International Office ZČU, UI120, linka: 5713, mobil: 735 713 907, e-mail: sucharom(at)rek.zcu.cz

 

Patička