Přejít k obsahu

Náhrada cestovních výdajů studentům ZČU vyjíždějícím na stipendijnístudijní pobyty do zahraničí v rámci mezinárodních smluv (vládních stipendií MŠMT):

Cestovné je vypláceno z Rozvojových programů MŠMT – Program Mobilit. (Pobytové stipendium je vypláceno studentům přímo MŠMT nebo přijímající institucí; informace poskytne referent MŠMT, který je odpovědný za administraci s konkrétní zemí.)

POŽADAVKY NA PROPLACENÍ CESTOVNÉHO NA STUDIJNÍ POBYTY USKUTEČNĚNÉ V 1. POLOLETÍ ROKU 2019 NAHLASTE DO 16. 6. 2019 a ZA STUDIJNÍ POBYTY USKUTEČNĚNÉ VE 2. POLOLETÍ DO 15. 10. 2019 (po tomto termínu není možné zažádat o proplacení cestovného). Týká se to i již schválených studijních pobytů, které proběhnou po 15.10. 2019 do konce roku 2019 a u kterých nahlásíte přibližnou částku jízdních výloh.

PODKLADY PRO REFUNDACI CESTOVNÉHO NA MEZINÁRODNÍ DOPRAVU (nelze hradit dopravu v ČR):

  • Základní informace - jméno účastníka stáže, stát konání stáže, termín stáže, celková částka za mezinárodní dopravu do místa konání stáže.

  • Cestovní doklad - letenka/jízdenka na mezinárodní dopravu. Vysílané osoby musí použít přiměřený druh dopravy, tj. přednostně vlak II. vozové třídy či autobus do bližších destinací, v případě letecké dopravy zlevněné letenky apod. Studenti/studentky využívají studentských slev v rámci mezinárodní studentské karty ISIC a služeb cestovních kanceláří, které jim nabízejí zvýhodněné letenky.

  • Doklad o zaplacení jízdného – příjmový pokladní doklad/faktura (ne však výpis z osobního účtu vysílaného, pokud dopravu zálohuje ze svých prostředků).

  • Akceptační dopis potvrzující přijetí k pobytu na zahraniční vysoké škole/instituci.

Ti, kteří vyjíždí na vládní stipendia prostřednictvím KONKURZŮ předloží zároveň kopii Návrhu na vyslání (pro účely doložení oprávnění žádat o proplacení cestovného).

Kontakt: Bc. Maryna Charlamova, International Office, kancelář UI 112, mcharlam@rek.zcu.cz

Patička