Přejít k obsahu

Vládní stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vládní stipendia MŠMT jsou poskytována na základě mezivládních dohod platných na akad. rok 2020/2021

Jedná se o dva typy stipendií:

A: Kvótovaná místa (Stipendijní pobyty - Rozpis kvót)

Přihlášky na MŠMT zasílá souhrnně za všechny studenty i VŠ učitele International Office ZČU. Žádáme uchazeče o doručení všech požadovaných materiálů kontaktním osobám uvedeným níže. Pokud se přihlásí na jedno místo více zájemců, uskuteční se konkurz. Na tato stipendia se mohou hlásit zájemci jakéhokoli oboru (není-li vymezeno jinak).

Požadované materiály:

  • přihláška – Návrh na vyslání – potvrzený fakultním koordinátorem mobilit příp. děkanem fakulty
  • strukturovaný životopis a motivační dopis (v anglickém popř. i jazyce požadovaném pro dané stipendium)
  • popř. akceptační dopis z přijímající univerzity

Všem zájemcům doporučujeme vyhledat a navázat kontakt s univerzitou v cílové zemi.

Přidělené kvóty ZČU na akademický rok 2020/2021 naleznete na následujícím odkazu: Vládní stipendia MŠMT - kvóty.

B. Místa obsazovaná konkurzem (Stipendijní pobyty - Konkurzy)

Kromě kvótovaných míst mohou studenti i VŠ učitelé využít nabídky stipendijních míst obsazovaných konkurzem.  Na tato místa uchazeči odesílají své přihlášky individuálně do stanovených termínů a jsou vybíráni na základě konkurzu organizovaného MŠMT. Výběrové řízení probíhá většinou formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise hodnotí studijní záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost, komunikační schopnosti uchazečů. Komise určuje nominace uchazečů o stipendium, zahraničnímu partneru přísluší definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče. 

Nabídka stipendií je uvedena na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce. Na stránkách najdete i řadu dalších užitečných odkazů týkajících se studia v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že je možné u těchto typů stipendií poskytnout náhradu cestovních výdajů, je třeba, aby všichni vybraní uchazeči neprodleně po obdržení přijímajícího dopisu od MŠMT nahlásili své přijetí International Office, jinak jim nebude možné cestovné proplatit. Postup refundace cestovného uveden pod záložkami VŠ učitelé nebo Studenti.

Kontaktní osoby v International Office: 

  • pro VŠ učitele: Pavlína Bínová, tel. 377635712, binova@rek.zcu.cz, kancelář UI 110

  • pro studenty: Bc. Maryna Charlamova  tel.: 377 635 775, mcharlam@rek.zcu.cz, kancelář UI 112

Patička