Přejít k obsahu

Co znamená pojem FREEMOVER?

Termín „freemover“ nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus, kdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitními katedrami. Tehdejší myšlenkou bylo povzbudit co nejvíce studentů a dát jim šanci studovat na jiné univerzitě. Když však došlo k významnému nárůstu v počtu studentů, tento druh mobility v rámci programu byl zrušen.

Označení „freemover“ se však dostalo do určitého povědomí v akademickém světě včetně prostředí ZČU. Nejčastěji je nyní volně užíván jako označení pro studenta, který je přijat ke studiu na univerzitě v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy i na celý rok, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní program (např. Erasmus, bilaterální dohody mezi dvěma univerzitami). „Freemovery“ jsou označováni i studenti, kteří aktuálně vyjíždějí v rámci projektu INTER na instituci, s kterou ZČU nemá uzavřenou bilaterální smlouvu. Dále pak v programu CEEPUS je „freemover“  také stále ještě nabízen a realizován jako forma mobility.

Každá univerzita má odlišná pravidla týkající se „freemoverů“. Některé „freemovery“ vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné. Vždy záleží na rozhodnutí konkrétní univerzity, u níž se student uchází. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem v předmětném oboru. V každém případě platí, že student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě jako „freemover“ si nemůže akceptování své žádosti nijak vynutit; naopak, přijetí takového studenta je výrazem dobré vůle.

 

Patička