Erasmus+ Podmínky účasti

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia a musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu.
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být vybrán ve výběrovém řízení, které vyhlašuje fakulta/katedra.
  • Student může absolvovat studijní pobyt v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je to max. 24 měsíců.
  • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou/katedrou ZČU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
  • Student je povinen získat během studijní stáže min. 20 kreditů za semestr. Studenti doktorského studia dokládají potvrzení od svého školitele na přijímající instituci.