MŠMT (stipendia)

Vládní stipendia MŠMT jsou poskytována na základě mezivládních dohod platných na akademický rok 2020/2021.

A. Kvótovaná místa (Stipendijní pobyty)

Přihlášky na MŠMT zasílá souhrnně za všechny studenty i VŠ učitele International Office ZČU. Pokud se přihlásí na jedno místo více zájemců, uskuteční se konkurz. Na tato stipendia se mohou hlásit zájemci jakéhokoli oboru (není-li vymezeno jinak).

Rozpis kvót naleznete na stránkách dzs.cz

Požadované materiály

  • přihláška – Návrh na vyslání – potvrzený fakultním koordinátorem mobilit příp. děkanem fakulty
  • strukturovaný životopis a motivační dopis (v anglickém popř. i jazyce požadovaném pro dané stipendium)
  • popř. akceptační dopis z přijímající univerzity

Všem zájemcům doporučujeme vyhledat a navázat kontakt s přijímající univerzitou v cílové zemi.

Přidělené kvóty ZČU na akademický rok 2020/2021. 

B. Místa obsazovaná konkurzem (Stipendijní pobyty)

Studenti i VŠ učitelé můžou využít nabídky stipendijních míst obsazovaných konkurzem.  Na tato místa uchazeči odesílají své přihlášky individuálně do stanovených termínů a jsou vybíráni na základě konkurzu organizovaného MŠMT. Výběrové řízení probíhá většinou formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise hodnotí studijní záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost, komunikační schopnosti uchazečů. Komise určuje nominace uchazečů o stipendium, zahraničnímu partnerovi přísluší definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče. 

Nabídka stipendií je uvedena na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce. Na stránkách najdete i řadu dalších užitečných odkazů týkajících se studia v zahraničí.

Vypsané konkurzy naleznete na stránkách dzs.cz

Dokumenty ke stipendiím MŠMT