Přejít k obsahu

Školení zaměstnanců ZČU – program Erasmus+

Informace na:   http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-zamestnance/

Kontaktní osoba na ZČU: Pavlína Bínová, IO, binova@rek.zcu.cz, tel. 37763 5712, kancelář UI110

*V dubnu/květnu  každého kalendářního roku vyhlašují fakulty a další pracoviště ZČU výběrové řízení pro zájemce o školení probíhající v následujícím akademickém roce.


*Školení podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol. Cílem je výměna zkušeností, získání nových vědomostí a dovedností  a jejich využití na ZČU.

*Přijímající organizací musí být:
- VŠ instituce, které byla udělena Listina programu Erasmus pro VŠ vzdělávání (pro školení s ní nemusí být podepsaná meziuniverzitní smlouva),
- jakákoli veřejná nebo soukromá organizace činná na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží,

* Účastníkem školení může být pedagogický, administrativní a jiný pracovník, který je v pracovněprávním vztahu se ZČU Plzeň. Může být občanem jakékoli země. 

* Minimální délka školení jsou 2 pracovní dny (maximální 2 měsíce) bez doby cestování. Pobytové náklady mohou být hrazeny i na jeden den před a po školení, které jsou určené na dopravu na a ze školení.

*Školení mohou aktuálně probíhat od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2020.

*Formy školení
- typ A - školící akce, stínování-job shadowing, odborný kurz, náslechy přednášek, staff week  apod.
- typ B - jazykový kurz, seminář, workshop (nelze financovat účast na  konferenci)

*Školení účastník může realizovat pouze v programových zemích mimo ČR. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

  • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Patička