Přejít k obsahu

Vládní stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vládní stipendia MŠMT jsou poskytována na základě mezivládních dohod platných na akad. rok 2018/2019

Jedná se o dva typy stipendií:

A: Kvótovaná místa (Stipendijní pobyty - Rozpis kvót)

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/

Přihlášky na MŠMT zasílá souhrnně za všechny studenty i VŠ učitele Odbor zahraniční vztahy. Žádáme uchazeče o doručení všech požadovaných materiálů kontaktním osobám uvedeným níže. Pokud se přihlásí na jedno místo více zájemců, uskuteční se konkurz. Na tato stipendia se mohou hlásit zájemci jakéhokoli oboru (není-li vymezeno jinak).

Požadované materiály:

Všem zájemcům doporučujeme vyhledat a navázat kontakt s univerzitou v cílové zemi.

Přidělené kvóty ZČU na akademický rok 2018/2019 naleznete na následujícím odkazu: Vládní stipendia MŠMT 2018/2019.

B. Místa obsazovaná konkurzem (Stipendijní pobyty - Konkurzy)

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/

Kromě kvótovaných míst mohou studenti i VŠ učitelé využít nabídky stipendijních míst obsazovaných konkurzem.  Na tato místa uchazeči odesílají své přihlášky individuálně do stanovených termínů a jsou vybíráni na základě konkurzu organizovaného MŠMT. Výběrové řízení probíhá většinou formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise hodnotí studijní záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost, komunikační schopnosti uchazečů. Komise určuje nominace uchazečů o stipendium, zahraničnímu partneru přísluší definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče. 

Nabídka stipendií je uvedena na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ . Na stránkách najdete i řadu dalších užitečných odkazů týkajících se studia v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že je možné u těchto typů stipendií poskytnout náhradu cestovních výdajů, je třeba, aby všichni vybraní uchazeči neprodleně po obdržení přijímajícího dopisu od MŠMT nahlásili své přijetí Odboru zahraniční vztahy, jinak jim nebude možné cestovné proplatit. Postup refundace cestovného je uvedený níže.

Kontaktní osoby na Odboru zahraniční vztahy ZČU: 

  • pro VŠ učitele: Pavlína Bínová, tel. 377635712, binova@rek.zcu.cz, kancelář UI 110

  • pro studenty: Bc. Maryna Charlamova  tel.: 377 635 775, mcharlam@rek.zcu.cz, kancelář č. UI 112

Patička