Přejít k obsahu

CO ZNAMENÁ POJEM FREEMOVER?

Termín „freemover“ nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus, kdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitními katedrami. Tehdejší myšlenkou bylo povzbudit co nejvíce studentů, aby měli šanci studovat na jiné univerzitě. Když však došlo k významnému nárůstu v počtu studentů, tento druh mobility v rámci programu byl zrušen. Avšak termín byl vytvořen a s ním i určité povědomí v akademickém světě. Nyní je užíván volně jako označení pro studenta, který je přijat ke studiu na univerzitě v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy i na rok, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní program (např. Erasmus, bilaterální dohody mezi dvěma univerzitami). Jedinou výjimkou je program CEEPUS, kde je „freemover“ forma mobility stále ještě nabízená a realizována.

Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost nijak vynutit; naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně. To samozřejmě znamená, že každá univerzita má odlišná pravidla. Některé freemovery vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné. Ve všech případech záleží na rozhodnutí konkrétní univerzity, u které se ucházíte. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem ve svém oboru.

 

Patička